HOŞGELDİNİZ

 

Sempozyum fotoğraflarını görmek için tıklayınız

 

 

Amaç ve Kapsam       

Bu sempozyumun amacı, hava kirliliğinin değişik boyutları ile ilgilenen bilim insanlarını, ilgili tüm sektörleri, karar verme ve denetim alanlarında çalışan kişileri ve öğrencileri bir araya getirmek, hava kirliliği sorunlarını birlikte tartışarak en iyi çözüm yollarını bulmak üzere bir platform oluşturmaktır.

Bu kapsamda, geçmiş yıllarda Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesinin öncülüğünde farklı üniversitelerin ev sahipliğinde 1997, 2001, 2005 ve 2012 yıllarında uluslararası, 1999, 2003, 2008 ve 2010 yıllarında ise ulusal düzeyde sempozyumlar düzenlenmiştir. Temiz Hava Yılı olarak ilan edilen 2013 yılında düzenlenecek bu sempozyumun uluslararası katılımlı bir formatta 18-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

2013 yılında düzenlenecek bu  sempozyumda hava kalitesi ile ilgili bilimsel ve teknik konuların yanında, yönetsel, hukuksal, sosyal konulardaki son gelişmeler sunulacak ve tartışılacaktır. Sempozyumun disiplinlerarası ve transdisipliner alanda da tüm tarafları bir araya getirme, aralarındaki etkileşimi arttırma, ortak çalışmaların ve projelerin oluşturulması için bir ortam yaratılmasına olanak sağlaması da hedeflenmektedir.

 

Sempozyum programını görmek için tıklayınız.

 

Katılımcı listesini görmek için tıklayınız.

 

Konular

· Hava kirleticileri ve kaynak belirleme çalışmaları

· Atmosfer kimyası

· Hava kalitesinin izlenmesi ve ölçülmesi

· Hava kalitesi modellemesi

· Hava ve diğer çevresel ortamlar arasında kirletici taşınımı

· Hava kalitesi yönetimi-temiz hava planı,

· Emisyon faktör ve envanterleri

· Küresel ısınma ve iklim değişikliği

· Sera gazı emisyonları ve azaltma teknikleri

· Hava kirliliği kontrol teknolojileri

· Enerji üretimi ve hava kirliliği

· Hava kirliliğinin sağlık etkileri-maruziyet ve risk değerlendirmesi

· İç ortam hava kirliliği

· Hava kalitesi standartları ve mevzuatı, AB'ye uyum çalışmaları

· Karbon ayak izi ve karbon ticareti çalışmaları

· Hava kirliliği farkındalığı

· Hava kirliliği ve medya

· Hava kirliliği ile ilgili diğer konular

 

Henüz bir ana sayfa içeriği oluşturulmadı.