İletişim

Arş. Gör. Hicran ALTUĞ  ve  Arş. Gör. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
(Sempozyum Sekreteryası)
 
 
Telefon: 0222 321 35 50 / 6414
Fax: 0 222 323 95 01
E-posta:  hkk2013@anadolu.edu.tr  
Web adresi: http://hkk2013.anadolu.edu.tr/

Yazışma Adresi: Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampusu - ESKİŞEHİR (26555) / TÜRKİYE