Kurullar

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Dr. Tuncay Döğeroğlu (Başkan), Anadolu Üniv.
Dr. Abdurrahman Bayram, Dokuz Eylül Üniv.
Dr. Mustafa Odabaşı, Dokuz Eylül Üniv.
Dr. Tolga Elbir, Dokuz Eylül Üniv.
Dr. Eftade O. Gaga, Anadolu Üniv.
Dr. Ozan Devrim Yay, Anadolu Üniv.
Hicran Altuğ, Anadolu Üniv.
Akif Arı, Anadolu Üniv.
Özlem Özden Üzmez, Anadolu Üniv.
Nesimi Akyol, Anadolu Üniv.
Elif Yılmaz, Anadolu Üniv.
Halil İbrahim Hacıoğlu, Anadolu Üniv.
 
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Araş. Gör. Hicran Altuğ, Anadolu Üniv.
Araş. Gör. Özlem Özden Üzmez, Anadolu Üniv.
 
BİLİM KURULU
Dr. Ömer Ağa, Fatih Üniv.
Dr. Kadir Alp, İstanbul Teknik Ünv.
Dr. Aysel Atımtay, Orta Doğu Teknik Üniv.
Dr. Hanefi Bayraktar, Atatürk Üniv.
Dr. Hasan Bayram, Gaziantep Üniv.
Dr. Sema Burgaz, Gazi Üniv.
Dr. Sıddık C. Cindoruk, Uludağ Üniv.
Dr. Ekrem Ekinci, T Dinamik Enerji San. Ve Dış. Tic. A.Ş.
Dr. Gülen Güllü, Hacettepe Üniv.
Dr. Selahattin İncecik, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Doğan Kantarcı, İstanbul Üniv.
Dr. Serap Kara, Anadolu Üniv.
Dr. Ferhat Karaca, Fatih Üniv.
Dr. Duran Karakaş, Abant İzzet Baysal Üniv.
Dr. Serpil Yenisoy Karakaş, Abant İzzet Baysal Üniv.
Dr. Deniz Karman, Carleton Üniv. Kanada
Dr. Sinan Keskin, Marmara Üniv.
Dr. Tayfun Kindap, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Aysen Müezzinoğlu, Dokuz Eylül Üniv.
Dr. Talat Odman, Georgia Teknoloji Enst., ABD
Dr. Hasancan Okutan, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Burcu Onat, İstanbul Üniv.
Dr. Sermin Örnektekin, İstanbul Kültür Üniv.
Dr. Haluk Özkaynak, USEPA
Dr. Türkan Özsoy, Mersin Üniv.
Dr. Beyhan Pekey, Kocaeli Üniv.
Dr. Hakan Pekey, Kocaeli Üniv.
Dr. Aysun Sofuoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enst.
Dr. Sait C. Sofuoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enst.
Dr. Cem Soruşbay, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Ülkü Alver Şahin, İstanbul Üniv.
Dr. Saffet Tanrıkulu, Bay Area Hava Kal. Yön. Birimi, ABD
Dr. Yücel Taşdemir, Uludağ Ünv.
Dr. Mete Tayanç, Marmara Üniv.
Dr. Lokman Hakan Tecer, Namık Kemal Üniv.
Dr. Doğanay Tolunay, İstanbul Üniv.
Dr. Sema Topçu, İstanbul Teknik Üniv.
Dr. Gürdal Tuncel, Orta Doğu Teknik Üniv.
Dr. Semra Tuncel, Orta Doğu Teknik Üniv.
Dr. Fatma Sezer Turalıoğlu, Atatürk Üniv.
Dr. Nedim Vardar, Inter American Üniv.
Dr. Yılmaz Yıldırım, Bülent Ecevit Üniv.