Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin web sayfasına yüklenmesi için son tarih 1 Mayıs 2013
Kabul edilen bildiri özetlerinin yazarlara bildirilmesi 1 Haziran 2013
Tam bildiri metninin web sayfasına yüklenmesi için son tarih  12 Temmuz 2013
Tam metin kabullerinin yazarlara bildirilmesi 1 Ağustos 2013
Erken kayıtlar için son tarih 15 Ağustos 2013
Sempozyum tarihi 18-20 Eylül 2013